Girdi yapan unsereverfassung

Demokrasi

Demokrasi Yunanca dilinden türemiştir ve „halkın yönetimi“ demektir. Devlet politikasını şekillendirmek şahsi bir olay değil, tam tersine tüm halkın hakkı ve gücü vardır. Günümüzde demokratik sistem dendiğinde neyi ifade ediyoruz? Siyasal ve sosyal soruların kamu kapsamında cevaplandırıldığını Devlet’den sorumlu şahısların (Federal Cumhurbaşkanı, iktidar veyahut meclis temsilcileri gibi) karar ve tavırlarında tüm devlet vatandaşlarına karşı sorumluluk […]