Entries by unsereverfassung

SLOBODA ISPOVIJEDANJA VJERE i SLOBODA MIŠLJENJA

Pravo na slobodu vjeroispovjesti, razmišljanje, svjetonazora i savjesti su ukratko osnovna prava. Ono nije samo jednim zakonom predviđeno već je inkorporirano  u ustav i više zakona. Njegova važnost se vidi kroz: Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama (1958.) Charta osnovnih prava EU (2010) Da je još uvijek na snazi austrijski Ustavni zakon o pravima […]

OBRAZOVANJE, JAVNOST, MEDIJ

U demokratiji je svaki čovjek ravnopravan. U demokratiji niko ne mora dokazati da se razumije u politiku ili ekonomiju, da bi mogao učestovati u političkim diskusijama. Ko želi sudjelovati u izborima, mora imati biračko pravo: on/ona mora dostići određene godine. Samo ako je neko počino dotična krivična djela, sud može oduzeti osobi biračko pravo. Uvjeti […]

SOCIJALNA DRŽAVA

Često se u političkim diskusijama priča o “socijalnoj pravednosti”.Vjerovatno svaki čovjek ima drugu predstavu šta ta riječ zapravo znači. Načelo socijalne države kao državni cilj Samo pravni poredak, koji sadrži najmanju mjeru socijalne pravde, podstavlja preduvjet za miran život građana i istovremeno sprečava socijalne napetosti i u krajnjem slučaju građanski rat koji može uništiti državni […]

KRIVICA I KAZNA

Kada ustav i pravna država žele biti učinkoviti, mora se moći sprovesti pravo (vidi tekst Pravna država). Zbog toga postoji zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Za slučaj nepoštivanja pravnih normi, država mora reagovati, kako bi pokazala da zakon vrijedi i da će biti sproveden. Krivično pravo je najstrožiji instrument koji se koristi zbog nepoštivanja pravnih […]

REPUBLIKA

Art. 1 Austrijskog saveznog sustava iz 1920. godine glasi: “ Austrija je demokratska republika. Njezino pravo potiče od naroda.” Kroz to se svečano određuje, da je na jednoj strani Austrija demokratija, a na drugoj strani republika. Oba načela se ne smiju mijenjati ili ukinuti. Njihova izmjena bi značila cijelokupnu izmjenu saveznog sustava i morala bi […]

DEMOKRATIJA

Demokratija je porijeklom iz Grčke i znači “Gospodstvo naroda”. To znači, da narod, ne pojedinac, ima moć da donese odluke. Danas pod demokratijom podrazumjevamo države u kojima Rješenje socijalnih i političkih pitanja slijedi u javnoj diskusiji Nosioci dužnosti države (npr.predsjenik, vlada, članovi parlamenta) su za svoje postupke i odluke odgovorni prema svim građanima Redovni i […]

PRAVNA DRŽAVA

Austrija je demokratska pravna država. U pravnoj državi, država i zaposlenici države (u upravi, u sudovima, politici itd.) mogu samo na osnovi zakonskih propisa da rade. Pravna država ograničava moć države i predviđa stroge procese za sve državne postupke. Historija pravne države Pravna država ima dugu historiju: u 16. stoljeću kraljevi i kneževi su imali […]

ŠTA JE USTAV

Ustav je poseban zakon, koji reguliše osnovu za sve što se odnosi na državu. U njemu se određuje kako se država sastavlja, ko smije donositi zakone i ko smije u ime države donositi odluke i ko te odluke smije sprovesti. U ustavu se takođe reguliše mjesto čovjeka u državi. Ustav garantuje i osigurava ljudska prava. […]

SLOBODA

Historija demokratskog ustava je nerazdvojna sa zahtjevom za slobodu. To počinje sa strahotama vjerskih ratova u 16. i 17.stoljeću u Evropi. Pod utiskom rata, ljudi su počeli razmišljati o tome šta je potrebno da bi mogli zajedno živjeti u miru. Zahtjevali su, da ljudi mogu donijeti svoje sopstvene odluke po pitanju jedne od najbitnih stvari […]

RAVNOPRAVNOST

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva. (Član 1. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima) Mnogo toga što je u ustavu regulisano je odgovor na ono što su ljudi doživjeli. Ustav je osnova za miran […]

UREĐENJE DRŽAVE

Republika Austrija je država, to znači da ona raspolaže državnim teritorijem, narodom i državnom vlašću. Definicija koja određuje šta je država, potiče iz međunardnog prava. Tim se i određuje, da je Austrija kao država sposobna sklapati ugovore sa drugim državama na međunarodnom nivou. Kao dio međunarodne zajednice, Austrija je u obavezi pridržavati se i međunarodnog […]

AUSTRIJA U SVIJETU

Republika Austrija je samostalna država (vidi tekst Uređenje Države). Samim tim ona je i dio međunarodnog svijeta država. Mnoga pitanja i problem mogu se samo od strane većeg broja država riješiti. Niti jedna država ne može sama za sebe postojati. To počinje pitanjima koja mogu biti riješena samo onda kada više država istovremeno surađuje (npr. […]