Entries by Jasna

СВОБОДА

История демократической конституции неделимо связана с требованием свободы. Она начинается со зверством религиозных войн в 16-ом и 17-ом веке в Европе. Под их впечатлением люди начали думать, что необходимо для совместной мирной жизни. Они выдвинули требование, что люди должны иметь возможность принимать собственные решения без вмешательства других, если речь идёт об одной из самых важных […]

Eşit hak sahipliği 

İnsanoğlunun neyi görüp yaşadığı sorusunun yanıtını anayasa kurallarında bulabiliriz. Barış dolu bir yaşamın temelini anayasa oluşturmaktadir, çünkü insanoğlu güvensizlik, şiddet ve savaşın nelere yol açtığını çok iyi bilmektedir. Anayasa özgürlüğün temeli olmalıdır, çünkü insanoğlu korku dolu bir hayatın nasıl yıkıcı olabileceğinin deneyimini bilmektedir. Anayasa herkese eşit davranılmasının garantisini vermelidir, çünkü insanlar baskı ve dışlamanın ne […]

РАВНОПРАВИЕ

ВСЕ ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ СВОБОДНЫМИ И РАВНЫМИ В СВОЕМ ДОСТОИНСТВЕ И ПРАВАХ. ОНИ НАДЕЛЕНЫ РАЗУМОМ И СОВЕСТЬЮ И ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ В ОТНОШЕНИИ ДРУГ ДРУГА В ДУХЕ БРАТСТВА. 1 СТАТЬЯ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА Многое, что регулируется конституцией является ответом на то, что люди испытали и пережили. Конституция является основой мирной совместной жизни, потому что люди испытали, […]

Devlet Yapısı 

Avusturya Cumhuriyeti bir devlettir ve böylelikle ülke ve milletiyle anayasal bir düzen içinde bulunmaktadır. Devlet kavramı Uluslararası Hukuk biliminden alınmıştır ve Avusturya Cumhuriyeti uluslararası ilişkiler kurarak başka devletler arasında sözleşme imzalama hakkını kazanmıştır. Uluslararası toplumun bir parçası olmasından dolayı Avusturya Avrupa İnsan Hakları yada Cenevre Mülteci Sözleşmesine uyum sağlamak zorundadır. İnsan hakları ve mülteci haklar […]

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Республика Австрия – это государство, это значит, что она имеет территорию, население и государственную власть. Государственная власть распространяется на все население в пределах территории государства. Определение, что такое государство дано в праве народов и в интернациональном праве. Тем самым закреплено, что Австрия как государство может общаться с другими государствами на международном уровне и заключать соответствующие […]

Dünyada Avusturya 

Avusturya Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve böylelikle uluslararası devlet dünyasının bir parçasıdır (bkz. Devlet Yapısı). Çoğu soru ve problemler devletler arası çözülebilir. Hiçbir devlet sadece kendisi için yaşayamaz. Örneğin yol, tren yada uçak havayollarının yapılanmasını ele alalırsak, bu gibi sorulara devletler işbirliğine evet dendiği takdirde iyi yanıt bulunabilmektedir. Aynı anda zamanın büyük sorularına beraber sonuç […]

АВСТРИЯ В МИРЕ

Республика Австрия – самостоятельное государство (смотрите текст Государственное устройство). Тем самым она является частью международного сообщества государств. Многие вопросы и проблемы могут быть решены только вместе с другими государствами. Никакое государство не может быть одно, само по себе. Это начинается уже с вопросов повседневной жизни, таких как уличный, железнодорожный или воздушный транспорт, которые могут функционировать […]