Entries by Jasna

Der Verfassungsgerichtshof und die Grundrechte

Mit dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) wird der Schutz von Grund- und Menschenrechten verbunden. Wir haben gesehen, dass das bei der Prüfung von Gesetzen ein ganz zentrales Thema ist (siehe Post 9). Aber was ist mit Entscheidungen oder Maßnahmen von staatlichen Behörden, die Einzelpersonen ganz konkret betreffen?  Lange Zeit war dafür der VfGH tatsächlich eine ganz wichtige Anlaufstelle. […]

Wie regelt die Verfassung die Regierungsbildung?

Am 7. Oktober hat Bundespräsident Alexander van der Bellen dem Obmann der Volkspartei, Sebastian Kurz, den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Das ist ein Schritt, der traditionell auf Nationalratswahlen folgt. Er erscheint auch ganz logisch. Aber tatsächlich verknüpft die Bundesverfassung Nationalratswahlen und Regierungsbildung gar nicht. Artikel 70 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) sieht nur vor, dass der Bundespräsident den Bundeskanzler ernennt und danach auf dessen Vorschlag die […]

Cumhuriyet 

1920 yılına ait Avusturya Federal Anayasa’sının birinci maddesinde: ‘ Avusturya demokratik bir cumhuriyettir ve hakkını halktan almaktadır’ yazılıdır. Bu madde Avusturya’nın demokratik bir cumhuriyet olduğunun altını çizer ve bu iki gerçek ne değiştirilebilir nede silinebilir. Bu iki temel gerçeği değiştirmek Federal Anayasa‘yı değiştirmek anlamına gelir ve halk arasında seçim gerektirir.   Devlet hanedan konusu olmamalıdır  Demokrasi […]

Suç ve Ceza 

Anayasa ve hukuk devletinin geçerlilik kazanması ve koruması için hakkın yerine getirilmesi gereklidir (bkz. Hukuk devleti). Bu amaç için güvenlik, idare ve hukuk yetkinlikleri bulunmaktadır. Kurallara karşı gelindiğinde devlet kendi idare yöntemleriyle kanunların varolduğunu göstermeli ve cezalandırmalıdır. Ceza kanunu kurallara karşı gelindiğinde kullanılan en yoğun müdahele şekillerinden biridir. Başka imkanlar son bulduktan sonra geçerli olan […]

Sosyal Devlet 

Siyasi konuşmalarda veyahut medyada sürekli sosyal adalet söz konusudur. Sosyal adalet anlayışı şahıstan şahısa değişmektedir.   Devlet amaçlı olan sosyal devlet kavramı  Bu şekil devlet kavramı fırsat eşitliliği, nispeten rahat bir hayat sağlamak için gerekli asgari şartlara ulaşamayan kişiler için kamu mesuliyeti prensiplerine dayanarak, toplumun sosyal gerginliklerin olmadığı barışsal bir ortamda yaşamasını emniyet altına almaktadır.   Devlet […]

Eğitim, kamu ve medya

Demokratik bir sistem kapsamında her şahıs eşit haklara sahiptir. Demokratik bir sistem içerisinde siyasi tartışmalara katılım, siyaset, ekonomik veyahut hukuk bilim seviyesine bağlı değildir. Şahıs oy kullanama yaşını doldurduğu takdirde seçimlere katılım ve seçim hakkı bu kişi için geçerlidir. Suç veyahut ceza işlendiğinde, mahkeme kararıyla kullanma hakkı yitirilebilir.  Toplumsal hayata dair talep ve istekler  Demokratik […]

Dini, vicdan, düşünce ve dünya görüşü özgürlüğü 

Düşünce, vicdan, dünya görüşü ve dini özgürlük bir temel ana hakkı oluşturmaktadır. Bu özgürlükler sadece temel bir ana hak kapsamında değil, aynı zamanda sayısal kanun ve ana yasası haklar kataloğu  sayesinde garanti altına alınmıştır. Böylelikle bu temel hakların değerlerin önemli olduğunun altını çizmekteyiz:    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1958  Avrupa Birliğinin Temel Haklar Şartı, 2010  Avusturya’da […]

ДЕМОКРАТИЯ

Понятие “демократия” происходит от греческого языка и обозначает «власть народа». Это обозначает, что народ, а не отдельное лицо, обладает властью принимать политические решения.  Демократическое правление – это для нас сегодня государства, в которых: Решение социальных и политических вопросов происходит путём публичных дискуссий, Должностные лица государства (например, федеральный президент Австрии, правительство, депутаты в парламенте) принимают на […]

РЕСПУБЛИКА

Параграф 1 австрийской конституции 1920 года гласит: „Австрия – это демократическая республика. Ее право исходит от народа.“ Таким образом торжественно заявляется и утверждается, что Австрия, с одной стороны, должна быть демократией и, с другой стороны, республикой. Обе эти основы не должны быть изменены или отменены. Такое изменение привело бы к необходимости общего изменения конституции и […]

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Если конституция и правовое государство хотят быть действенным и иметь надёжную основу, право должно иметь возможность реализации (смотрите текст Правовое государство). Для этого есть органы безопасности (полиция), органы управления и суды. Если нарушаются правовые нормы, государство должно на это реагировать, чтобы показать, что действует закон и что он будет защищаться органами власти. Уголовное право – […]

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Часто в политических дискуссиях или в СМИ говорят о «социальной справедливости». Каждый человек имеет определённое – очевидно, разное – представление о том, что такое социальная справедливость. Социальная государственность как цель государства Только правовой порядок, который гарантирует определённый уровень социальной справедливости, создаёт предпосылки для мирного сосуществования отдельных граждан и гражданок, и исключает тем самым почву для […]

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В демократии каждый человек равноправный. Если кто-то хочет принимать участие в политической дискуссии, тогда в демократии он или она не должен/ не должна доказывать, что он или она хорошо разбирается в политике, экономике или праве. Если кто-то хочет принимать участие в выборах, он/она должен/должна иметь право голоса: он/она только должны достигнуть определённого возраста. Только если […]