Girdi yapan Jasna

Cumhuriyet 

1920 yılına ait Avusturya Federal Anayasa’sının birinci maddesinde: ‘ Avusturya demokratik bir cumhuriyettir ve hakkını halktan almaktadır’ yazılıdır. Bu madde Avusturya’nın demokratik bir cumhuriyet olduğunun altını çizer ve bu iki gerçek ne değiştirilebilir nede silinebilir. Bu iki temel gerçeği değiştirmek Federal Anayasa‘yı değiştirmek anlamına gelir ve halk arasında seçim gerektirir.   Devlet hanedan konusu olmamalıdır  Demokrasi […]

Suç ve Ceza 

Anayasa ve hukuk devletinin geçerlilik kazanması ve koruması için hakkın yerine getirilmesi gereklidir (bkz. Hukuk devleti). Bu amaç için güvenlik, idare ve hukuk yetkinlikleri bulunmaktadır. Kurallara karşı gelindiğinde devlet kendi idare yöntemleriyle kanunların varolduğunu göstermeli ve cezalandırmalıdır. Ceza kanunu kurallara karşı gelindiğinde kullanılan en yoğun müdahele şekillerinden biridir. Başka imkanlar son bulduktan sonra geçerli olan […]

Sosyal Devlet 

Siyasi konuşmalarda veyahut medyada sürekli sosyal adalet söz konusudur. Sosyal adalet anlayışı şahıstan şahısa değişmektedir.   Devlet amaçlı olan sosyal devlet kavramı  Bu şekil devlet kavramı fırsat eşitliliği, nispeten rahat bir hayat sağlamak için gerekli asgari şartlara ulaşamayan kişiler için kamu mesuliyeti prensiplerine dayanarak, toplumun sosyal gerginliklerin olmadığı barışsal bir ortamda yaşamasını emniyet altına almaktadır.   Devlet […]

Eğitim, kamu ve medya

Demokratik bir sistem kapsamında her şahıs eşit haklara sahiptir. Demokratik bir sistem içerisinde siyasi tartışmalara katılım, siyaset, ekonomik veyahut hukuk bilim seviyesine bağlı değildir. Şahıs oy kullanama yaşını doldurduğu takdirde seçimlere katılım ve seçim hakkı bu kişi için geçerlidir. Suç veyahut ceza işlendiğinde, mahkeme kararıyla kullanma hakkı yitirilebilir.  Toplumsal hayata dair talep ve istekler  Demokratik […]

Dini, vicdan, düşünce ve dünya görüşü özgürlüğü 

Düşünce, vicdan, dünya görüşü ve dini özgürlük bir temel ana hakkı oluşturmaktadır. Bu özgürlükler sadece temel bir ana hak kapsamında değil, aynı zamanda sayısal kanun ve ana yasası haklar kataloğu  sayesinde garanti altına alınmıştır. Böylelikle bu temel hakların değerlerin önemli olduğunun altını çizmekteyiz:    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1958  Avrupa Birliğinin Temel Haklar Şartı, 2010  Avusturya’da […]

Hukuk Devleti 

Avusturya demokratik bir hukuk devletidir. Bir hukuk devletinde devlet ve vatandaşları adaletli bir hukuk düzeni kapsamında yaşayabilir ve çalışabilirler (mesela devlet, idare, mahkeme, polis koruması vs.). Devlet vatandaşları sadece kanuni hakların sınırlarında hukuka uygun davranmalıdırlar. Hukuk devleti devletin gücünü sınırlandırır ve kanun dışı olan davranışları cezalandırır.   Hukuk Devletinin tarihi  Hukuk devletinin uzun bir geçmişi vardır. […]

Anayasa nedir? 

Anayasa bir devletin yönetim biçimini belirleyen temel yasalardan biridir. Yasama, yürütme ve yargılama erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların haklarını, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen bir yasadır. Anayasa böylelikle temel insan haklarını garanti altına almaktadır. Anaysası olan her devlette, devlet adına yapılan her faaliyetin temeli anayasa içerikli olmalıdır. Hiçbir şahsın anayasa kurallarını bozmaya hakkı yoktur.    Buna rağmen […]

Özgürlük

Her demokratik anayasasının tarihi, özgürlük talebiyle başlamıştır. Bu talep 16ıncı ve 17inci yüzyılın Avrupa’sında yaşanmış inanç savaşlarıyla başlamaktadır. Yaşanan bu gaddarlık etkisi altında o zamanın insanları barışsal bir ortamda yaşayabilmenin yollarını aramışlardır. Eski zamanın en önemli konularından birisi olan inanç yada iman konusunda  insanoğlu hiçbir kimsenin etkisi altında kalmadan kendi kararlarını verebilme hakkını aramıştır hep.  […]

Eşit hak sahipliği 

İnsanoğlunun neyi görüp yaşadığı sorusunun yanıtını anayasa kurallarında bulabiliriz. Barış dolu bir yaşamın temelini anayasa oluşturmaktadir, çünkü insanoğlu güvensizlik, şiddet ve savaşın nelere yol açtığını çok iyi bilmektedir. Anayasa özgürlüğün temeli olmalıdır, çünkü insanoğlu korku dolu bir hayatın nasıl yıkıcı olabileceğinin deneyimini bilmektedir. Anayasa herkese eşit davranılmasının garantisini vermelidir, çünkü insanlar baskı ve dışlamanın ne […]

Devlet Yapısı 

Avusturya Cumhuriyeti bir devlettir ve böylelikle ülke ve milletiyle anayasal bir düzen içinde bulunmaktadır. Devlet kavramı Uluslararası Hukuk biliminden alınmıştır ve Avusturya Cumhuriyeti uluslararası ilişkiler kurarak başka devletler arasında sözleşme imzalama hakkını kazanmıştır. Uluslararası toplumun bir parçası olmasından dolayı Avusturya Avrupa İnsan Hakları yada Cenevre Mülteci Sözleşmesine uyum sağlamak zorundadır. İnsan hakları ve mülteci haklar […]

Dünyada Avusturya 

Avusturya Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve böylelikle uluslararası devlet dünyasının bir parçasıdır (bkz. Devlet Yapısı). Çoğu soru ve problemler devletler arası çözülebilir. Hiçbir devlet sadece kendisi için yaşayamaz. Örneğin yol, tren yada uçak havayollarının yapılanmasını ele alalırsak, bu gibi sorulara devletler işbirliğine evet dendiği takdirde iyi yanıt bulunabilmektedir. Aynı anda zamanın büyük sorularına beraber sonuç […]